Hiển thị tất cả 7 kết quả

Dược liệu bệnh gan

Cà Gai Leo

150.000 

Dược liệu bệnh gan

Cây An Xoa

120.000 

Dược liệu bệnh gan

Cây Xương Khỉ

150.000 

Dược liệu bệnh gan

Hoa Đu Đủ Đực

750.000 

Dược liệu bệnh gan

Nấm Lim Xanh Quảng Nam

3.200.000 

Dược liệu bệnh gan

Xạ Đen Hòa Bình

140.000 

Dược liệu bệnh gan

Xáo Tam Phân Khánh Hòa

700.000